Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Danh Thắng

Quang Trung - Danh Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang
c2danhthang@bacgiang.edu.vn